Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 11 2015

keith
0841 fa79
Reposted fromparrtyzant parrtyzant
3289 4901
Reposted fromAroacewonderwoman Aroacewonderwoman

December 21 2014

keith
5933 b65b
Reposted fromfearnopain fearnopain
0148 de18
Reposted fromcarmillasfangs carmillasfangs
0543 104e 500

garageprojectmotorcycles:

Jack Stillman feel in love with #PCR member Steve’s #Triumph #Thruxton on a photo shoot last night. #motorbike #motorcycle #caferacer #Perthcaferacers @thruxtonsonly

Reposted frommotorbike motorbike
keith
9873 5180 500
Romania
Reposted fromwhatsmyname whatsmyname

October 05 2014

keith
5078 16a1 500
Reposted byiwillkillmyself iwillkillmyself

October 01 2014

keith
6008 8afb
Reposted fromShini Shini

September 28 2014

keith
Chyba nie sądzisz, że tak
piękna i tak wykształcona kobieta wytrwa u twego boku. Ona ani nie wytrwa, ani nie spełni twoich
oczekiwań. Bo też było nie żenić się z tak przystojną i tak mądrą kobietą. Prawdziwej miłości,
Kohoutku, należy szukać wśród cherlawych garbusek, ułomnych okularnic i nierozgarniętych
sierotek.
— Pilch "Inne rozkosze"
keith
4356 9d09
Reposted fromzoja zoja
keith
4653 1664
Reposted fromdiicap diicap
keith
Być może pociągał mnie dlatego, że miał w sobie coś, czego mi brakowało. Jego obecność dawała jakiś napęd; czułam się, jakbym się unosiła, wyzwolona z samej siebie; na samą myśl o nim drżałam na całym ciele.
— Mian Mian "Cukiereczki"
Reposted fromcenturylove centurylove
keith
5287 b8ea
Reposted fromToshiko Toshiko
keith
5285 a544 500

September 25 2014

keith
2216 1eb3 500
Reposted frombrocat brocat
keith
2284 4ec4
Reposted fromluvsick luvsick

September 24 2014

keith
1779 527e 500
keith
2859 66ab
Reposted fromremeeember remeeember
keith
2867 d010 500
Reposted fromhomczi homczi
keith
Urodzony? (tak, nie; niepotrzebne skreślić);
dlaczego "tak"? (uzasadnić);
gdzie, kiedy, po co, dla kogo żyje?
z kim się styka powierzchnią mózgu,
z kim jest zbieżny częstotliwością pulsu?
krewni za granicą skóry? (tak, nie);
dlaczego "nie"? (uzasadnić);
czy się kontaktuje z prądem krwi epoki? (tak, nie);
czy pisuje listy do samego siebie? (tak, nie);
czy korzysta z telefonu zaufania (tak, nie);
czy żywi i czym żywi nieufność?
skąd czerpie środki utrzymania w ryzach nieposłuszeństwa?
czy jest posiadaczem majątku trwałego lęku?
znajomość obcych ciał i języków?
ordery, odznaczenia, piętna?
stan cywilnej odwagi?
czy zamierza mieć dzieci (tak, nie);
dlaczego "nie"?
— Stanisław Barańczak - "Wypełnić czytelnym pismem"
Reposted frompampam pampam
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl